laupäev, 21. jaanuar 2023

Asjad, mida ärifaktooringu taotlemisel jälgida


Ärifaktooring on finantstehingu liik, mille käigus ettevõte müüb oma debitoorse võlgnevuse (arveid) kolmandale osapoolele soodsama hinnaga. See on alternatiiv traditsioonilistele laenuvõtmismeetoditele, nagu pangakrediit, ning seda saab kasutada rahavoogude parandamiseks, riskide maandamiseks ja kliendisuhete tugevdamiseks.

[Faktooringu] peamine eelis seisneb selles, et see võimaldab ettevõtetel kiiret ja lihtsat ligipääsu rahalistele vahenditele, võimaldades neil vältida traditsioonilisemate finantseerimismeetoditega seotud ooteaegu. Arvete müümisel saab ettevõte maksed kiiremini kätte, kui oodates klientidelt arvete tasumist. See aitab hoida ettevõtteid korralikult toimimas ja võimaldab neil kiiresti laieneda, rahavoo probleemide pärast muretsemata.

Veel üks ärifaktooringu eelis on maksejõuetuse riski vähendamine – tegemist on sellise riskiga, et kliendid ei maksa oma arveid õigeaegselt või üldse mitte. Kolmas osapool võtab klientidelt maksete kogumise kohustuse enda peale, kõrvaldades müüja jaoks selle ebakindluse allika. Lisaks saavad ettevõtted oma vanu arveid maha müües vabastada bilansis ruumi, vabastades laenuvõimalusi ja parandades üldist likviidsust. Lõpuks pakub kolmas osapool tavaliselt makseplaanide osas teatud paindlikkust ja on valmis täitma klientide taotlusi konkreetsete maksegraafikute osas.

Viimaks võib ettevõtte faktooringu kaudu arvete müümine aidata ettevõtetel kliendisuhteid parandada, kuna finantsasutused pakuvad sageli klienditeenindustuge võlgnevuste kontode või muude makseprobleemide lahendamisel. Ettevõtete omanikele pakub see samuti kindlustunnet teades, et keegi teine jälgib nende klientidelt saadavaid arveid, vähendades hilinenud maksete tagaajamisele kuluvat aega ja aidates neil parandada arvete kogumise üldist tõhusust.

Kuid enne, kui selle taotlemise juurde asute, peate mõistma, mis on faktooring ja mida peetakse heaks ja mida võiks vältida.

Asjad, mida otsida

Ettevõtte faktooringuprogrammi kasuks otsustamisel tuleb arvesse võtta mitmeid tegureid. Esiteks on oluline arvestada protsessiga seotud kulusid. Enamik teenusepakkujaid võtab oma teenuste eest tasu, seega on oluline omavahel võrrelda nende hindu ja tingimusi, et tagada parima pakkumise valimine. Lisaks nõuavad paljud pakkujad tehinguga edasi liikumiseks minimaalset laenusummat, mistõttu on oluline, et mõistate seda nõuet enne edasiliikumist.

Teiseks on oluline saada ülevaade faktooringuteenust pakkuva ettevõtte mainest. Seda saab teha uurides veebiarvustusi või küsides teistelt nende teenuseid kasutanud ettevõtetelt. Samuti on oluline jälgida, kas nad pakuvad abistavat klienditeenindustuge, juhul kui tehingu ajal või pärast seda peaks probleeme tekkima.

Kolmandaks peaksid ettevõtjad hindama, milliseid riskitegureid tehinguga kaasneb. Arveid müües peavad ettevõtted kaaluma, kas nad suudavad klientidelt maksete kogumise eest vastutust kanda. Samuti peavad nad olema teadlikud hilinenud maksete ja makseviivitustega seotud tasudest, kuna need võivad kiiresti kasumit vähendada.

Viimaks peaksid ettevõtted üle kontrollima, millist tüüpi aruandlust ja mõõdikuid faktooringuteenuse pakkuja pakub. See aitab ettevõtetel paremini mõista nende tehingute aja jooksul toimimist ja viia sisse vajadusel muudatusi, et maksimeerida investeeringu tasuvust.

Lõppsõna

Faktooring võib olla suurepärane võimalus nendele ettevõtetele, kes soovivad parandada oma rahavoogusid ja saada kiiret ligipääsu käibekapitalile. Siiski on enne tehinguga edasiliikumist oluline mõista protsessi, sellega seotud kulusid ja riske. Lisaks peaksid ettevõtted tagama, et nad on koostöös usaldusväärse teenusepakkujaga, kes tehingu ajal või järel tekkinud probleemide korral pakub abistavat klienditeenindustuge. Kõigi nende sammude arvessevõtmine aitab tagada ettevõttete investeeringutasuvuse maksimeerimise, säilitades samal ajal kontrolli oma rahanduse üle.

Kommentaare ei ole:

Populaarsed postitused