reede, 24. jaanuar 2020

Tarbijakaitse - Veebipood reset.ee kasutab endiselt keelatud kauplemisvõtteid

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet määras veebipoele reset.ee teist korda sunniraha. TTJA tegi 16.10.2019 veebipoele reset.ee ettekirjutuse, millega nõudis viivitamatult lõpetada tellimuste vastuvõtmine veebilehel http://bit.ly/2Mni9Hl toodete osas, mida ettevõttel ei ole olemas või mida kauplejal ei ole võimalik tarnida lubatud tarneaja jooksul. Samuti nõudis amet, et kaupleja avalikustaks oma veebilehel tarbijatele reaalsed andmed kõikide müügiks pakutavate kaupade kättetoimetamise tingimuste kohta, sealhulgas kättetoimetamise ajavahemiku kohta. Kuivõrd eelmise aasta tarbijate pöördumistest nähtus, et paljud inimesed on sattunud olukorda, kus kaupleja venitab ebamõistlikult kaua tarbijatele raha tagastamisega, siis ettekirjutuses toodi välja, et tarbijale tuleb raha tagastada mõistliku aja jooksul. Paraku on tarbijad endiselt veebipoega rahulolematud. Alates eelmise sunniraha määramise otsusest 22.11.2019 kuni tänaseni on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile esitatud kokku 26 pöördumist, mis tähendab, et kaupleja ei ole täitnud ettekirjutuses nõutud kohustusi. TTJA on seisukohal, et kõik kauplejad peavad käituma tarbijate suhtes ausalt ning viisil, mis välistab ebaausate kauplemisvõtete kasutamise. Kuivõrd veebipood Reset.ee ei ole lõpetanud ebaausate kauplemisvõtete kasutamist määras TTJA kauplejale teist korda sunniraha. TTJA soovitab tarbijatel enne tellimuse esitamist ettevõttega ühendust võtta ja uurida, kas kaup on saadaval ja milline on reaalne tarneaeg. Kui kaupleja ei ole tarbijaga kokkulepitud tähtaja jooksul kaupa kohale toimetanud, peaks tarbija enne, kui ta saab lepingut lõpetada, nõudma kauplejalt kauba kohale toimetamist mõistliku lisatähtaja jooksul. Kui lisatähtaja jooksul kohustust ei täideta, on tarbijal õigus kohustuse täitmise asemel nõuda kahju hüvitamist või lepingust taganeda ja makstud summa tagasi saada. Kui tarbija on aga kauba kätte saanud, ent sellel on ilmnenud puudused, peab kaupleja need üle vaatama ja kõrvaldama (parandamise või asendamise näol) mõistliku aja jooksul ning andma tarbijale infot, millal saab probleem lahendatud. *TTJA-l on õigus teavitada avalikkust ohu ennetamisest, ohukahtlusest, ohust või korrarikkumisest võimaldamaks tarbijatel teha teadlikke valikuid.   
EST


Allikas: Tarbijakaitse - Veebipood reset.ee kasutab endiselt keelatud kauplemisvõtteid

Kommentaare ei ole:

Populaarsed postitused