neljapäev, 25. aprill 2019

Tarbijakaitse: TTJA selgitus Aidu tuulepargi ehitustegevuse peatamise kohta

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet on endiselt seisukohal, et 2013. aastal väljastatud ehitusload enam ei kehti ning 2015. aastal antud ehitusload on kohtumäärusega peatatud. Kuna ehitamist ei ole kahe aasta jooksul ehitusloa väljastamisest alustatud, muutuvad ehitusload kehtetuks. Kohalik omavalitsus ehk Lüganuse vald on tõdenud oma haldusaktis, millega väljastati uued ehitusload, et 2013.aastal väljastatud load kaotavad kehtivuse ning sama on väitnud arendaja kohtuvaidluses. Lisaks sellele on esitatud projekteerimistingimused vastuolus planeeringuga ning projekteerimistingimused annavad suurema kõrguse kui planeering lubas. Tegelikkuses on tuulikud veel kõrgemad. Lisa: Selgitus koos vastuolude kirjeldusega, miks on TTJA-l seisukoht, et arendajal ei ole kehtivat ehitusluba.
EST


Allikas: Tarbijakaitse: TTJA selgitus Aidu tuulepargi ehitustegevuse peatamise kohta

Kommentaare ei ole: