kolmapäev, 13. veebruar 2019

http://bit.ly/2AjhMau Mida on uut ärisaladuse kaitses?

2018. aasta lõpus jõustus uus ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus, mis viib Eesti õiguse kooskõlla Euroopa Liidu 2016. aastal vastu võetud ärisaladuse kaitse direktiivi nõuetega. Seadus tõstab ärisaladuse kaitse ja kõlvatu konkurentsi takistamise konkurentsiseadusest välja ning seab nad senisest tugevamale positsioonile.

Allikas: https://www.kaubandus.ee/: Mida on uut ärisaladuse kaitses?

Kommentaare ei ole: